Specjalista ds. pozyskiwania funduszy

 • home
 • /
 • Specjalista ds. pozyskiwania funduszy

Specjalista ds. pozyskiwaniu funduszy

Jesteśmy zespołem sprawnie łączącym wiele odmiennych środowisk, branż i osób. Robimy to właśnie po to, aby uzyskiwać ponadprzeciętną skuteczność w naszych działaniach i osiągać ponadprzeciętne cele.

W zespole, do którego chcemy właśnie Ciebie, łączymy świat sprawnego biznesu ze światem niezwykle wartościowych projektów społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe. Łączymy kompetencje związane z IT, PR, marketingiem, sprawnym zarządzaniem, fundraisingiem. Działamy właśnie po to, aby realizować projekty opłacalne biznesowo i równocześnie odpowiedzialne społecznie. Wierzymy, że wszystkie nasze działania zmieniają Świat wokół nas i kształtują nasze otoczenie w taki sposób, jaki uważamy wspólnie za właściwy i słuszny.

Niektóre z naszych projektów:

 • asperIT – projekt społeczny pomagający osobom z Wysokofunkcjonującym Autyzmem do stawiania pierwszych zawodowych kroków w niezwykle fascynującym i dynamicznie rozwijającym się świecie IT ( https://asperit.org ),
 • Narodowy Instytut Cyberbezpieczeństwa – badamy jakie są zagrożenia społeczne i polityczne wynikające z cyberzagrożeń i fake newsów, a także tworzymy Think Tank zajmujący się szeroko pojętym Cybersecurity ( https://nci.org.pl ).

Zakres zadań i obowiązków:

 • monitoring informacji o nowych naborach wniosków (nabory ogłaszane przez PARP, NCBiR, Regionalne Instytucje Pośredniczące itp.),
 • wsparcie analityczne dla weryfikacji zasadności bieżących i przyszłych inicjatyw związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych,
 • analiza i ocena inicjatyw pod kątem możliwości otrzymania wsparcia,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie razem ze specjalistami z naszego zespołu,
 • wsparcie w procesie rozliczania otrzymanych środków zewnętrznych, w tym weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu i zasadami finansowania,
 • opracowywanie i przeprowadzanie zamówień opartych o zasadę konkurencyjności poniżej progów unijnych razem z obecnymi specjalistami z naszego zespołu,
 • przygotowywanie dokumentacji projektowej, umów, zarządzeń, pism, raportów,
 • przygotowywanie i składanie wniosków o płatność, opisywanie dokumentów finansowych itp.,
 • bieżący monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu projektu,
 • udział w kontrolach projektów prowadzonych przez zewnętrzne podmioty,
 • sprawny kontakt i współpraca z Instytucjami Pośredniczącymi, klientami i partnerami w projektach,
 • nadzór nad dokumentacją projektową w trakcie i w okresie trwałości (archiwizacja).

Zakres wymagań:

 • wysokie kompetencje w zakresie tworzenia poprawnych merytorycznie treści będących najważniejszą częścią składową tworzonych wniosków,
 • umiejętność redagowania tekstów – swoboda w operowaniu słowem,
 • umiejętność samodzielnego działania, myślenia i podejmowania decyzji,
 • umiejętność analitycznego myślenia i dokładność w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pracy pod presją czasu,
 • umiejętność szybkiego przyswajania nowej wiedzy,
 • umiejętność koordynowania kilku projektów równocześnie;
 • biegła obsługa komputera, pakietu MS Office, w tym w szczególności MS Excel, a także Google Docs,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność planowania czasu pracy,
 • komunikatywność i umiejętność nawiązania współpracy z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektów,
 • skrupulatność, sumienność, systematyczność i odpowiedzialność.

Mile widziane:

 • doświadczenie w tworzeniu wniosków unijnych i innych,
 • doświadczenie w realizacji projektów i dotacji krajowych,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych,
 • znajomość języka angielskiego.

Co oferujemy?

 • pełną wyzwań i ciekawą pracę w młodym i bardzo dynamicznym zespole,
 • tworzenie wniosków dla naszych wewnętrznych projektów, w których masz szansę później brać udział i być mentalnie i merytorycznie zaangażowany/-a, nie tworzymy wniosków dla podmiotów zewnętrznych,
 • przyjazną atmosferę,
 • elastyczne warunki pracy (godziny pracy, możliwość pracy zdalnej itp.),
 • zatrudnienie w oparciu o wybraną przez Ciebie formę zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie, b2b itp.),
 • udział w szkoleniach i konferencjach.

W naszym zespole są specjaliści mający kompetencje i wysoką skuteczność w pisaniu wniosków o dofinansowanie. To z nimi będziesz bezpośrednio współpracować. Nie musisz mieć doświadczenia – nauczymy Cię wszystkiego. Wymagamy jednak od Ciebie ponadprzeciętnego zaangażowania, bardzo “dobrego pióra”, kreatywności i samodyscypliny. Wówczas wspólnie mamy szansę na sukces.